Mündəricat

“Metafizika” 2020, Vol. 3, № 4, Serial № 12

MJ № 71-Zəhra Girami
https://orcid.org/0000-0002-0200-5812
Ayətullah Abdullah Cavadi Amulinin təfsir elmi sistemindəki bilik ontologiyası (fars dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.21

MJ № 72-Səadət Qarayeva
https://orcid.org/0000-0003-0886-4818
Məhsəti və Xəyyamın müqayisəli təhlili (Azərb. dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.22

MJ № 73-Rasim Məcidov
https://orcid.org/0000-0001-7517-4986
Azərbaycanda dövlət strukturlarının institutlaşmasında idarəçilik prinsiplərinin rolu (Azərb. dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.23

MJ № 74-Cəlal Heydəri
https://orcid.org/0000-0001-7599-3500
İslam fəlsəfəsində əl-vahid qaydasının tədqiqi (əsasları, tətbiqi, inanan və inkar edənlərin arqumentləri) (fars dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.24

MJ № 75-Seyid Məhəmmədəli Dibaçi
Əli Bağırov
http://orcid.org/0000-0001-7438-7314
Müasir deizm ilahiyyatında “rübubi sistem” probleminin araşdırılması (Azərb. dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.25

MJ № 76-Abdullah Hüseyni Eskandian
Məsumə Rəcəb Nejadian
https://orcid.org/0000-0002-0417-381X
Riçard Svinbörnün ilahi ədalət teodisiyasına vurğu ilə şəri düşünmə və onu idarə edən intellektual yanaşmalar (ingilis dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.26
 

  • Tarix:2022-01-27