Mündəricat

“Metafizika” 2021, Vol. 4, № 1, Serial № 13

MJ № 77-Anar Qafarov
https://orcid.org/0000-0002-3113-1287
Əxlaqın mənbəyi kimi bir dəyər olaraq ailə: Nəsirəddin Tusi nümunəsində təhlil (türk dilində)
OXU və YÜKLƏ

MJ № 78-Zaur Məmmədov
https://orcid.org/0000-0003-3953-0175
Elmi cəmiyyətlərin fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi (Azərb. dilində)
OXU və YÜKLƏ

MJ № 79-Şəfəq Əhmədova
https://orcid.org/0000-0002-8671-5757
Siyasi münaqişələrin mahiyyəti və onların həllində informasiyanın rolu (Azərb. dilində)
OXU və YÜKLƏ

MJ № 80-İslam Məhəmməd Əbdülfəttah
https://orcid.org/0000-0002-9456-8961
Ayfer Tunçun avtobioqrafik ədəbiyyatında Türkiyə ictimaiyyətinin siması (ərəb dilində)
OXU və YÜKLƏ

MJ № 81-Səməd Bayramzadə
https://orcid.org/0000-0001-6933-7021
Cənubi Azərbaycan milli-demokratik hərəkatında Ənuşiravan İbrahimi siması (Azərb. dilində)
OXU və YÜKLƏ

MJ № 82-Abdullah Hüseyni Eskandian
https://orcid.org/0000-0003-2318-022X
Məsumə Rəcəb Nejadian
https://orcid.org/0000-0002-0417-381X
Avqustin Avreli və Con Hick fəlsəfəsindəki Şər probleminin müqayisəli tədqiqi (ingilis dilində)
OXU və YÜKLƏ

  • Tarix:2022-01-27