Mündəricat

“Metafizika” 2021, Vol. 4, № 2, Serial № 14

MJ № 83-İbrahim Bağırov
https://orcid.org/0000-0002-2976-2119
Ələddin Məlikov
https://orcid.org/0000-0001-5830-6764
Sədrəddin Şiraziyə görə nəfsin hüdusu və onun bədənlə olan münasibəti (türk dilində)
OXU və YÜKLƏ

MJ № 84-Rüstəm Hacıyev
https://orcid.org/0000-0001-8111-1906
Şirvan torpağında Xızır və Musa izi (Azərb. dilində)
OXU və YÜKLƏ

MJ № 85-Zeynəb Həcəmova
https://orcid.org/0000-0001-5886-0984
Sosial qavrayış və qarşılıqlı təsirin emosional zəka ilə əlaqəsinin sosial-psixoloji təhlili (Azərb. dilində)
OXU və YÜKLƏ

MJ № 86-Aişə Əbdülvahid əs-Seyid
https://orcid.org/0000-0003-4620-348X
Ərəb və türk əlifbaları: səs və yazı arasında (ərəb dilində)
OXUvə YÜKLƏ

MJ № 87-Bəhruz Gülmalıyev
https://orcid.org/0000-0002-4166-8870
İbn Sina yaradıcılığının elmi-fəlsəfi aspektləri (Azərb. dilində)
OXU və YÜKLƏ

MJ № 88-Tərlan Seyfullayev
https://orcid.org/0000-0002-2391-2382
Məhəmməd Həsən Zamani
Azərbaycan şərqşünaslığında islamşünaslığın tarixi və təkamülü (fars dilində)
OXU və YÜKLƏ
 

  • Tarix:2022-01-27