Xəbərlər

“HISTORY OF SCIENCE” Jurnalının ikinci sayı (2020/2) işıq üzü görüb

“HISTORY OF SCIENCE” jurnalının 2020-ci il üçün ikinci sayı işıq üzü görüb. Jurnalın bu sayında yerli məqalələr ilə bərabər bir sıra xarici ölkələrin tədqiqatçılarının elmi məqalələri də çap edilib. Jurnalının bu sayında (2020, Cild 1, Say 2, Sıra 2) altı məqalə nəşr edilib. 
Jurnalın bu sayında aşağıdakı məqalələr yer alıb:
1. Ziyad Əmrahov – İRƏVAN QUBERNİYASINDA ŞƏHƏR MƏKTƏBLƏRİ (1849-1917-Cİ İLLƏR), (RUSDİLLİ MƏNBƏLƏR ƏSASINDA)
2. Əli Rzayev – NİZAMİ GƏNCƏVİ VƏ SUFİZM
3. Kamal Salayev – AZƏRBAYCANLA GÜRCÜSTANIN STRATEJİ TƏRƏFDAŞLIĞININ FORMALAŞMASINDA ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN XİDMƏTİ
4. Sürmə Məmmədova – İŞ ORTAMINDA PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING)
5. Aynur Əliyeva – HEYDƏR ƏLİYEVİN SİYASI FƏALİYYƏTİ
6. Ramin Fazil oğlu Allahverdiyev; Kiyan Qulam oğlu Javadi Tarziloo – ASILILIĞIN TERAPEVTİK MODELLƏRİ VƏ ETİOLOGİK NƏZƏRİYYƏLƏRİN TƏDQİQİ

Məqalələri aşağıdakı linkdən oxuya və yükləyə bilərsiniz:
https://hosj.az/
  • Tarix:2022-01-27