Xəbərlər

“Metafizika” jurnalının 2018/4-cü sayı işıq üzü görüb

Azərbaycan Respublikasında rüblük beynəlxalq elmi jurnal olan “METAFİZİKA” jurnalının 2018- ci il üçün 4-cü sayı nəşr olunub.
Jurnalın bu sayında:

Sevgi TÜTÜN. (Türkiyə)
XX və XXI əsrlərin təfsirçilərinin şərhləri kontekstindən hurufi mukattaya baxış (Türk dilində)/ Tam mətn
Alaa əd-Din MAHMUD və Əhməd Abdulla NƏCM. (Misir)
Qahirə İslam İncəsənəti Muzeyində saxlanılan Əmir İbrahim Qöviş Mustafazana məxsus təkkənin mərmər lövhəsi üzərində aparılan arxeoloji və bədii təqdiqatlar (Ərəb dilində)/ Tam mətn
Könül HACIYEVA. (Azərbaycan)
Təsəvvüf simvolikasının Xaqani əsərlərindəki təcəssümü (Azərbaycan dilində)/ Tam mətn
Əli BAĞIROV. (Azərbaycan)
Dünyanın yaranması və Quran ayələri ilə Böyük Partlayış nəzəriyyənin müqayisəsi (Fars dilində)/ Tam mətn
Rauf MUSAYEV. (Azərbaycan)
Eyler dairələri və sillogizmlər (Azərbaycan dilində)/ Tam mətn
Vəhidə SADİQİ və Rıza HACIİBRAHİMİ. (İran)
Mümkünlük yoxsa aktuallıq? Timothy Villiamsonun fikirlərinin tənqidi təhlili (Fars dilində)/ Tam mətn

Bu sayın məqalələrini buradan oxuya və yükləyə bilərsiniz. Həmçinin “Metafizika” jurnalında nəşrə dair tələblər və müəlliflər üçün məlumatları da burada mütaliə edə bilərsiniz.
  • Tarix:2022-01-27